Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Höjning av apotekens handelsmarginal från 1 mars

Från och med 1 mars höjer Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, den ersättning som apoteken får för att hantera receptbelagda läkemedel på apotek, den så kallade handelsmarginalen. Höjningen gäller samtliga prisgrupper och omfattar både läkemedel med och utan generisk konkurrens.

Apoteksmarknaden har under flera års tid haft en försämrad lönsamhet. För att säkerställa tillgänglighet och kvalitet på apoteksmarknaden beslutade TLV i slutet av förra året att höja den ersättning som apoteken får för att hantera receptbelagda läkemedel på apotek, den så kallade handelsmarginalen. Förändringen av handelsmarginalen gör att försäljningspriset höjs. Det kan innebära att patienter som inte når högkostnadsskyddet får betala något mer. För patienter som når högkostnadsskyddet innebär ändringen att de når taket något tidigare. Höjningen gäller från och med 1 mars 2024.

Ändringarna gäller för prisnivåer för samtliga läkemedel, utom för den extra ersättning apoteken får för att expediera läkemedel med generisk konkurrens inom periodens vara-systemet. Höjningen för läkemedel med generisk konkurrens börjar i stället tillämpas från och med 1 maj 2024.

Apotekens handelsmarginal och därmed priserna på stomi- och förbrukningsartiklar ändras inte.

Beslutet innebär ändringar i myndighetens föreskrifter om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna (TLVFS 2009:3).

Bakgrund till höjning

I den årliga rapporten om apoteksmarknadens utveckling som TLV publicerade i september 2023, redovisades en bedömning av apoteksmarknadens samlade ekonomiska behov och att handelsmarginalen behöver höjas för att säkerställa tillgänglighet och kvalitet på apoteksmarknaden.

Apoteksmarknaden har under flera års tid haft en försämrad lönsamhet och TLV:s prognos fram till 2025 visar att apotekens ekonomiska förutsättningar fortsatt utmanas. Myndigheten uppskattar att fler än vart tionde apotek är i riskzonen och kan som yttersta åtgärd läggas ner om de får ökade kostnader, utan att få motsvarande ökade intäkter.

Sidinformation


Publicerad
1 mars 2024