Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV fortsätter att analysera förutsättningar och utveckla verktyg för att stärka tillgången till läkemedel för sällsynta hälsotillstånd

TLV har i uppdrag att fortsätta att utveckla förutsättningar och metoder för att stärka tillgängligheten till läkemedel för sällsynta hälsotillstånd inom nuvarande system.

Uppdraget bygger vidare på det tidigare regeringsuppdrag som TLV slutredovisade i oktober 2023 och ska leda till utvecklade förhållningssätt, metoder och konsekvensanalyser. TLV ska lägga särskild vikt vid de förslag som gäller hur patientantal och försäljningsvolym påverkar vilket pris som accepteras för ett läkemedel.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2024.

Sidinformation


Publicerad
5 mars 2024