Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Slutavstämning av återbäring från sidoöverenskommelser 2023

Den totala återbäringen för 2023 uppgick till 3 307 miljoner, vilket är 2,5 miljoner mer än den i december prognostiserade återbäringen för 2023.

Under 2023 redovisade TLV tre helårsprognoser för återbäringen 2023, i juni, november och i december. I den här rapporten redovisas utfallet av den totala återbäringen från sidoöverenskommelser för 2023, samt hur utfallet skiljer sig mot prognostiserad regional återbäring som publicerades i december 2023.

Rapporten redovisar också de faktorer som påverkade återbäringen under 2023 i en jämförelse mot 2022, hur stor del av återbäringen som tillfaller staten och respektive region, samt total försäljning av läkemedel med sidoöverenskommelser uppdelat per kön och produkt.

Sidinformation


Publicerad
20 mars 2024