Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

FINOSE omfattar nu alla nordiska länder

Isländska Landspitali ansluter sig till det nordiska samarbetet FINOSE där HTA-myndigheter från de nordiska länderna utför gemensamma utvärderingar av nya läkemedel. Islands inträde skedde strax före en planerad nylansering av FINOSE.

Landspitali, Islands nationella universitetssjukhus, går med i samarbetet som fullvärdiga medlemmar och sluter därmed cirkeln av de nordiska länderna i FINOSE. Avtalet om Islands inträde i FINOSE undertecknades när FINOSE-gruppen träffades i Stockholm den 11 april.

I FINOSE ingår nu Finland, Norge, Sverige, Danmark och Island.

Danska medicinrådet anslöt sig till samarbetet 2023 och i samband med det inleddes ett arbete med att anpassa FINOSE till den större gruppens behov.

FINOSE-gruppen diskuterar nu det gemensamma arbetet framöver och planerar för en nylansering av samarbetet före sommaren. Vid nylanseringen kommer dokument som vägleder företagen vid ansökningsförfarandet samt en beskrivning av FINOSE-processen att publiceras. Publiceringen är i linje med FINOSE-samarbetets ambition att göra det gemensamma nordiska arbetssättet och metodiken mer tillgänglig och transparent för företag som sig överväger att ansöka via FINOSE.

Sidinformation


Publicerad
18 april 2024