Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Höjd prognos för total återbäring under 2024 och 2025

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, prognostiserar att läkemedel som omfattas av sidoöverenskommelser mellan företag och regioner kommer generera cirka 3,87 miljarder i återbäring under 2024. Det är en ökning med två procent jämfört med myndighetens prognos i november 2023.

Uppjusteringen jämfört med tidigare prognos beror främst på tre beslut om utökad subvention som höjer förväntningarna på antal behandlade patienter under prognosperioden.

Prognostiserad nettokostnad, det vill säga total kostnad för läkemedelsförmånerna och hepatit C minus prognostiserad återbäring, justeras upp till 35,5 miljarder kronor för 2024 och 38,0 miljarder för 2025.

Sidinformation


Publicerad
3 juni 2024