Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Uppföljande analys av takprishöjningar för antibiotika under 2023

I en delrapport till regeringen redovisar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket hur de takprishöjningar som myndigheten genomförde under 2023 träffade antibiotika. TLV konstaterar bland annat att de tidigare takpriserna för antibiotika i periodens vara-systemet ofta – och i högre grad än för övriga läkemedel – har varit för låga. Rapporten beskriver också hur tillgången, prissättningen och konkurrensen har utvecklats hittills för de antibiotika som fick ett höjt takpris.

Kriterierna som låg till grund för besluten om att höja vissa takpriser baserades på faktorer som kan indikera att ett takpris är för lågt för att läkemedelsföretagen ska kunna hantera en utmanande kostnadsutveckling. Av de förpackningsstorleksgrupper med antibiotika som analyserades inför besluten var det 74 procent som uppfyllde kriterierna och som därmed fick ett höjt takpris. Motsvarande siffra för övriga läkemedel är 44 procent. Därmed tyder utfallet av besluten på att de tidigare takpriserna för antibiotika i periodens vara-systemet ofta – och i högre grad än för övriga läkemedel – har varit för låga.

Rapporten är en delredovisning av regeringsuppdraget att genomföra en fördjupad analys av takprissystemet med fokus på antibiotika. Parallellt med regeringsuppdraget pågår en översyn av takprissystemet hos TLV. Syftet med att höja vissa takpriser 2023 var att stärka tillgången till läkemedel inom periodens vara-systemet fram till dess att ett nytt takprissystem finns på plats.

De resultat som presenteras i delrapporten ska följas upp och i vissa fall fördjupas inför slutredovisningen, i syfte att fånga upp eventuella effekter som kräver en längre uppföljningstid. Utfallet kommer beaktas i TLV:s översyn av takprissystemet och ligga till grund för bedömningen av om ytterligare åtgärder behöver vidtas inom ramen för takprissystemet för att i ännu högre grad stärka tillgången till äldre antibiotika. TLV ska slutredovisa uppdraget till regeringen senast den 31 december 2024.

Sidinformation


Publicerad
17 juni 2024