Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Översyn av föreskrifter gällande extempore

TLV har i juni 2024 fattat beslut om att inleda en översyn av TLV:s föreskrifter (HSLF-FS 2017:29) om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention.

Extempore är läkemedel som tillverkas av ett apotek för en viss patient, visst djur eller viss djurbesättning. Av föreskrifterna framgår det att extemporeläkemedel ingår i läkemedelsförmånerna under förutsättning att apoteken beräknar sitt inköpspris i enlighet med föreskrifterna.

TLV har på senare tid fått signaler om att det sker förskrivning av extempore som inte är medicinskt motiverad. I översynen planerar TLV därför bland annat att ta fram förslag till ändringar i föreskrifterna som gör det möjligt för TLV att besluta om att undanta vissa extemporeläkemedel från läkemedelssubvention.

Syftet med översynen och eventuella förslag till ändringar av föreskrifterna är att säkerställa ändamålsenlighet av förmånssystemet för läkemedel.

Sidinformation


Publicerad
20 juni 2024