Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ändringar i tandvårdsstödet från 15 januari 2025

Från och med den 15 januari 2025 införs ytterligare ändringar i det statliga tandvårdsstödet i och med ett omtryck av grundföreskrifterna TLVFS 2008:1. De kommande föreskrifterna HSLF-FS 2024:11 beslutades av nämnden för statligt tandvårdsstöd den 27 maj 2024.

Ändringarna i föreskriften den 15 januari 2025

Ändringarna som gäller från och med den 15 januari 2025 är i korthet följande:

 • 2 § har omformulerats för att förtydliga de förutsättningarna som behöver uppfyllas för att en tandvårdsåtgärd ska vara ersättningsberättigande.
 • En ny definition för vävnadsskada har införts i 4 §.
 • Dokumentationsreglerna A.1, C.0, D.1 och E.0 kompletteras.
 • En ny regel E.17 införs för förhandsprövning i specifika fall när nya konstruktioner behöver utföras inom tillstånd 5448.
 • Möjlighet ges att ersätta tolv saknande bredvidliggande tänder med täckprotes på implantat, genom att tillföra åtgärd 871–876 och 878 i tillstånd 5016 och 5035.
 • Tillstånd 5032 för implantatbehandling i entandslucka utökas för att även inbegripa de patientfallen där endast den ena av granntänderna till luckan är intakt eller ringa restaurerad.
 • Basundersökningsåtgärderna för tandhygienister utökas för att även inbegripa diagnostik av tandslitage.
 • Förtydligande att åtgärd 303, när den tillämpas för temporär basning av protes, inte ersätts tillsammans med åtgärd 831 för justering av samma protes.
 • Tilläggsåtgärd 446 och 447 för rekonstruktiv behandling samt 448 för bindvävstransplantat blir ersättningsberättigande även för allmäntandvården.
 • En ny åtgärd 711, för fyllning utförd av tandhygienist, tillförs tillstånd 4072, 4073 och 4772.
 • En ny åtgärd 820, för skena med tandersättning för temporärt bruk, tillförs tillstånd 5005 och 5006.
 • Utbytesåtgärd 925 och 928 för implantatoperation tas bort från föreskrifterna. Möjlighet att installera implantat i entandslucka kommer endast att finnas inom tillstånd 5032.
 • En övergångsbestämmelse tillförs föreskrifterna för att förtydliga vad som gäller för påbörjad utbytesterapi i entandslucka där den protetiska delen har planerats till efter den 15 januari 2025.

Sidinformation


Publicerad
28 juni 2024