Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomiska
utvärderingar av
medicintekniska produkter, slutrapport 2015

TLV:s regeringsuppdrag angående medicinteknik är en försöksverksamhet som löpt sedan 2012. Uppdraget har förlängts till december 2016. TLV bedömer att verksamheten redan nu är redo att permanentas. Detta för att skapa långsiktighet för att kunna svara upp mot hälso- och sjukvårdens krav.

Sidinformation