Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nytt kunskapsunderlag om biosimilarers användning och ekonomi, slutrapport 2017

Det är okontroversiellt att välja en biosimilar vid nyinsättning av ett biologiskt läkemedel. Det finns heller inga hinder för läkare att byta till en biosimilar under pågående behandling (switch) när sjukdomen är i stabil fas och patienten är välinformerad. Det är ett par av slutsatserna som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Läkemedelsverket presenterar i en rapport för regeringen.


Sidinformation