Farmaceutisk tjänst på
öppenvårdsapotek

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har genomfört en förstudie om farmaceutiska tjänster på öppenvårdsapotek och föreslår nu att myndigheten får i uppdrag att starta en försöksverksamhet.