TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Indikatorer för att mäta öppenvårdsapotekens verksamhet

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, lämnar idag förslag på apoteksindikatorer som bör publiceras i en jämförelsetjänst. Detta föreslås i en förstudie som myndigheten nu presenterar.