Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Prognos av besparingar från sidoöverenskommelser 2023–2026

Sedan 2014 har regioner och läkemedelsbolag kommit överens om att bolagen ska lämna en viss del av läkemedelskostnaden i återbäring till regionerna och staten.

TLV gör som en följd av överenskommelsen årliga prognoser av återbäringen, och nytt för året är att prognosperioden omfattar innevarande år och ytterligare tre år.

TLV prognostiserar i en ny rapport till regeringen att läkemedelsföretagen kommer att betala cirka 3,15 miljarder kronor i återbäring för läkemedel som omfattas av sidoöverenskommelser mellan företag och regioner för år 2023.

Det är cirka 27 procent högre (660 miljoner) än den återbäring som betalades för år 2022. Det är främst JAK-hämmare, PCSK9-hämmare och övriga läkemedel som förväntas öka jämfört med föregående år, vilket drivs av att patientgrupperna förväntas växa i motsvarande omfattning.

Enligt 2023 års överenskommelse mellan staten och regionerna ska 70 procent av återbäringen tillfalla regionerna och 30 procent tillfalla staten. Enligt prognostiserad återbäring innebär det att regionerna förväntas erhålla drygt 2,2 miljarder i återbäring, och staten knappt 950 miljoner.

För år 2024 prognostiseras återbäringen uppgå till 3,4 miljarder (+9 procent), år 2025 till 3,7 miljarder (+6 procent) och år 2026 till 3,8 miljarder (+5 procent). Prognosen på längre sikt omfattas av osäkerheter, främst till följd av utgångna eller nytillkomna avtal under prognosperioden.

En uppdaterad prognos av besparingar från sidoöverenskommelser år 2023–2026 är planerad att publiceras den 17 november.

Sidinformation