Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Kostnadsutveckling och långsiktigt hållbar finansiering av läkemedel

Tandvårds och läkemedelsförmånsverket har regeringens uppdrag att löpande följa utvecklingen av kostnaderna för läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen, "Fortsatt uppföljning av läkemedelskostnader". I årets uppdrag ingår även att, i samma rapport, redovisa delrapporeringar från regeringsuppdragen "Långsiktigt hållbar finansiering av läkemedel" samt "Omprövningar som verktyg för en ändamålsenlig kostnadsutveckling".

Sidinformation