Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

2023 års uppföljning av tandvårdsmarknadens utveckling

En ny rapport från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) visar att tandvårdsproduktionen inom det statliga tandvårdsstödet minskade med 14 procent under covid-19-pandemin. Trots en viss återhämtning var volymen av utförd tandvård fortfarande fem procent lägre under 2022 jämfört med 2019.

Sidinformation