Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Regional prognos av återbäringar från sidoöverenskommelser 2023

I den här rapporten redovisas den tredje helårsprognosen av återbäring från sidoöverenskommelser för 2023, med regional uppdelning. I rapporten redovisas total prognosticerad återbäring och vilka faktorer som påverkat återbäringen under det senaste året. I rapporten redovisas även hur stor del av återbäringen som tillfaller staten och respektive region, samt total försäljning av läkemedel med sidoöverenskommelser uppdelat per kön och produkt.

Sidinformation


Till toppen