Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Återrapportering av glesbygdsbidrag för 2022

I denna rapport redovisas 2023 års beslut om bidrag för apotek i glesbygd, för verksamhetsåret 2022.

Sidinformation