Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Försöksverksamhet med farmaceutisk tjänst, delrapport 3

TLV fick 2020 ett regeringsuppdrag att genomföra en försöksverksamhet med farmaceutisk tjänst på öppenvårdsapotek, ta fram förslag på regelverk och föreslå en modell för offentlig ersättning. Farmaceutiska tjänster definieras som rådgivning, och andra insatser utöver grunduppdraget, som syftar till att förbättra läkemedelsanvändningen. Uppdraget ska genomföras som ett policylabb i enlighet med vad som föreslogs i den förstudie som TLV rapporterade till regeringen i december 2019. Detta är den tredje delrapporten.

Sidinformation