Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Slutavstämning av återbäring från sidoöverenskommelser 2023

Den totala återbäringen för 2023 uppgick till 3 307 miljoner, vilket är 2,5 miljoner mer än den i december prognostiserade återbäringen för 2023.

Under 2023 redovisade TLV tre helårsprognoser för återbäringen 2023, i juni, november och i december. I den här rapporten redovisas utfallet av den totala återbäringen från sidoöverenskommelser för 2023, samt hur utfallet skiljer sig mot prognostiserad regional återbäring som publicerades i december 2023. Rapporten redovisar också de faktorer som påverkade återbäringen under 2023 i en jämförelse mot 2022, hur stor del av återbäringen som tillfaller staten och respektive region, samt total försäljning av läkemedel med sidoöverenskommelser uppdelat per kön och produkt.

Sidinformation