Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Jämförande teoretisk studie av investeringsincitament för antibiotikautveckling

En jämförande analys genomförd av TLV visar att så kallade vouchers, särskilt de som EU-kommissionen föreslagit, är den minst kostnadseffektiva av tre metoder att för att skapa incitament till ny antibiotikautveckling.

TLV har analyserat de vouchers som är del av kommissionen senaste förslaget till ny läkemedelslagstiftning och jämfört dem med två andra potentiella investeringsincitament. Analysen visar att belöningar för marknadsinträde är den mest kostnadseffektiva metoden, medan prenumerationer ändå kan vara att föredra eftersom de kan användas för att stärka tillgängligheten till och användbarheten av nya antibiotika.

Sidinformation