Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Omsättningslagring av vissa läkemedel för en stärkt försörjningsberedskap

TLV fick i juni 2023 ett regeringsuppdrag att utreda frågor om omsättningslagring av vissa läkemedel i syfte att säkerställa en god försörjningsberedskap. Uppdraget har genomförts i nära samarbete med Läkemedelsverket.

För att hälso- och sjukvården ska fungera både i vardag, kris och krig är det nödvändigt att det finns tillgång till bland annat läkemedel. Rest- och bristsituationer av läkemedel uppstår allt oftare, både i Sverige och globalt. Försörjningen av läkemedel är beroende av en fungerande global marknad med regelbundna leveranser. Detta tillsammans med begränsade lager gör försörjningen av läkemedel sårbar. Regeringen har konstaterat att försörjningsberedskapen behöver stärkas och att lagerhållningen av läkemedel i Sverige behöver öka. Flera andra länder i Europa har redan infört bestämmelser om ökad lagerhållning av viktiga läkemedel.

Sidinformation