Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV:s granskning av depressionsläkemedel sätter prispress på läkemedelsföretag

I dag presenterar TLV sin granskning av de läkemedel mot depression som ingår i högkostnadsskyddet. Granskningen frigör cirka 40 miljoner kronor per år och har satt press på företag som säljer dyra läkemedel när det finns alternativ med samma innehåll till en bråkdel av priset. Detta har lett till att flera företag mer än halverat sitt pris på vissa läkemedel.

Antidepressiva läkemedel säljs för nästan 1 miljard kronor per år, varav staten subventionerar nästan 700 miljoner kronor. TLVs granskning av receptbelagda läkemedel mot depression frigör cirka 40 miljoner kronor per år, pengar som kan användas till andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården.

En stor del av de pengar som frigörs kommer från att läkemedelsföretag har sänkt sina priser. Priset på läkemedlet Zoloft har sänkts från drygt 9 kronor per tablett till 3 kronor och läkemedlet Cipramil från nästan 8 kronor per tablett till 3 kronor. De dyra originalläkemedel vars pris inte har sänkts, förlorar subventionen och tas därmed ut ur högkostnadsskyddet.

- Vårt syfte är att få ut så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som går till läkemedel. Därför försvinner substansen fluvoxamin, läkemedlet Fevarin, ur högkostnadsskyddet. Den medicinska effekten svarar inte mot priset, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

En av slutsatserna i genomgången är att många patienter måste prova mer än ett läkemedel för att få effekt. Därför behövs ett brett sortiment av antidepressiva läkemedel inom högkostnadsskyddet.

- Inte ens hälften av patienterna får tillfredsställande resultat av sin första behandling. Därför behövs det effektivare läkemedel för behandling av depression och även mer kunskap om hur de ska användas, säger Ann-Christin Tauberman.

Depressionssjukdomar är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa och oförmåga att arbeta. Omkring 700 000 svenskar behandlades under 2007 med antidepressiva läkemedel. Samhällskostnaderna för depressionssjukdomar uppgår till drygt 40 miljarder kronor om året.

Läkemedel mot depression är den femte av totalt 49 läkemedelsgrupper som ska granskas. Besluten börjar gälla den 1 april 2009. Nästa läkemedelsgenomgång som presenteras är läkemedel mot höga blodfetter. Tidigare har läkemedel mot magsyra, migrän, astma, hosta och KOL samt högt blodtryck granskats.

Hela listan över de läkemedel som ingår i granskningen hittar du här. Där finns också rapporten i sin helhet.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Hultin, tf informationschef, telefon: 08 568 420 88

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) främsta uppgift är att besluta om vilka tandvårdsåtgärder, läkemedel och förbrukningsartiklar som ska subventioneras av samhället. Tandvård subventioneras med 6 miljarder kronor om året. Läkemedel och förbrukningsartiklar subventionerades med nästan 20 miljarder kronor 2007.

Korta fakta om depression

 • 700 000 svenskar tog ut antidepressiva läkemedel 2007.
 • Under 2007 såldes antidepressiva läkemedel till ett värde av cirka 1 miljard kronor, varav staten subventionerade 660 miljoner kronor.
 • Depressionssjukdomar är en av de största orsakerna till ohälsa och oförmåga att arbeta.
 • Till depressionssjukdomar räknas även ångestrelaterade sjukdomar såsom fobier, panikattacker, tvångstankar och tvångshandlingar.
 • Den totala samhällskostnaden för depressionssjukdomar var 40 miljarder kronor under 2007.
 • Samhällskostnaden för depressionssjukdomar fördubblades mellan 1997 och 2007.

Källa: TLVs rapport om granskningen av antidepressiva läkemedel

Originalläkemedel som sänker priserna tack vare granskningen

(exemplen avser den mest försålda styrkan i förpackningsstorleken 100 tabletter eller motsvarande under perioden oktober 2007-mars 2008)

 • Zoloft, 50 mg, 98 tabletter per förpackning. Från 9,23 kronor per tablett till 3 kronor per tablett
 • Cipramil, 20 mg, 98 tabletter per förpackning. Från 7,83 kronor per tablett till 3 kronor per tablett
 • Aurorix, 50 mg, 100 tabletter per förpackning. Från 3,53 kronor per tablett till 3 kronor per tablett.

Läkemedel som förlorar sin subvention

 • Fevarin (fluvoxamin kommer tas ut ur högkostnadsskyddet den 1 april 2009)
 • Remeron-S (substansen mirtazapin kommer finnas kvar högkostnadsskyddet)
 • Fontex (substansen fluoxetin kommer finnas kvar högkostnadsskyddet)
 • Seroxat (substansen paroxetin kommer finnas kvar högkostnadsskyddet)

Korta fakta om högkostnadsskyddet

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, granskar kontinuerligt alla läkemedel som är subventionerade av samhället och som därmed räknas in i högkostnadsskyddet. Uppgiften är att få ut så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som går till att subventionera läkemedel. Läkemedel som är subventionerade ingår i högkostnadsskyddet. Det innebär att 1 800 kronor är den högsta summa en patient behöver betala för dessa läkemedel under ett år.

Sidinformation


Publicerad
17 december 2008
Till toppen