Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Läkemedel mot fenylketonuri subventioneras

Kuvan är ett särläkemedel som används för behandling av den ärftliga sjukdomen fenylketonuri (PKU). Från den 1 november subventioneras Kuvan till patienter som inte har fått tillräcklig effekt av diet och som svarar på behandling med läkemedlet. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutat.

"Trepartsöverläggningar mellan TLV, landstingen och företaget möjliggör att vi kan subventionera Kuvan. Att Kuvan nu ingår i högkostnadsskyddet ökar förutsättningarna för en jämlik vård i hela landet", säger Sophia Brodin, enhetschef på TLV.

TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och landstingen. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och landstingen träffat en sidoöverenskommelse om riskdelning som har utgjort en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen innebär att företaget och landstingen delar på kostnaderna för de osäkerheter som finns kring behandlingseffekten av Kuvan. Denna sidoöverenskommelse minskar kostnaderna för osäkerhet och medför att osäkerheterna kan accepteras.

Subventionen av Kuvan är begränsad till patienter som svarar på behandling med läkemedlet och som inte har fått tillräcklig effekt av diet. För att kunna utvärdera hur Kuvan används i förhållande till begränsningen är subventionen tidsbegränsad till och med den 31 oktober 2019.

Fakta PKU

PKU är en ärftlig sjukdom som beror på att aminosyran fenylalanin inte kan omvandlas till aminosyran tyrosin, vilket leder till en ansamling av fenylalanin i kroppen. Detta kan i sin tur leda till allvarlig utvecklingsstörning eller förkortad livslängd. Behandling av PKU består av en proteinfattig, individuellt anpassad och noggrann kost. Det finns idag ungefär 330 patienter med PKU i Sverige.

Sidinformation


Publicerad
31 oktober 2017