Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Sverige får allt fler apotek och e-handeln ökar kraftigt 

Apotekens e-handel växer kraftigt och antalet apotek fortsätter att öka. Idag finns över 1 400 apotek i landet. Det framgår av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets årliga rapport om apoteksmarknadens utveckling.

TLV:s uppföljning av apoteksmarknadens utveckling visar på en fortsatt etablering av fysiska apotek, men det har skett en avmattning i tillväxttakten.
 
– Sedan 2009 har Sverige fått en nettoökning av 474 apotek och öppethållandet har ökat, vilket visar på en god tillgänglighet till apoteksservice. Vi ser att e-handeln tar marknadsandelar, vilket bidrar till ökad konkurrens och prispress på varor med fri prissättning, säger Gunilla Rönnholm, enhetschef på TLV.
 
De senaste åren har apotekens e-handel vuxit kraftigt och samtliga apotekskedjor har etablerat e-handelsapotek. E-handeln av receptbelagda läkemedel växte med 40 procent i antal förpackningar och 20 procent i försäljningsvärde under 2017.

Apoteken får 4,8 miljarder i ersättning

TLV är den myndighet som bestämmer hur hög ersättning som apoteken ska få för att expediera receptbelagda läkemedel, den så kallade handelsmarginalen. Handelsmarginalen ökade från cirka 4,7 miljarder kronor 2016 till cirka 4,8 miljarder kronor 2017. Resterande del av apotekens bruttoresultat kommer från intjäning på parallellhandlade läkemedel, handelsvaror, receptfria läkemedel och läkemedel utanför förmån.
 
I rapporten skriver TLV att marknaden på en övergripande nivå visar en god försäljningsutveckling och lönsamhet och att det finns förutsättningar för en fortsatt god tillgänglighet till läkemedel och kvalificerad rådgivning.
 
–Utifrån vad som framkommit i den uppföljning som vi nu presenterar ser vi för närvarande inget behov av att aktualisera en ny översyn av handelsmarginalens nivå eller utformning, säger Gunilla Rönnholm. TLV fortsätter framöver att följa apoteksmarkandens utveckling bland annat när det gäller tillgänglighet, service och lönsamhet.

Om rapporten

Rapporten är andra uppföljningen av apoteksmarknadens utveckling efter den senaste översynen som gjordes 2014-2015. Rapporten innehåller en bedömning av hur marknaden förväntas utvecklas till och med 2019.

Sidinformation


Publicerad
8 februari 2018