Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Läkemedel mot cystisk fibros subventioneras

Läkemedlet Orkambi mot cystisk fibros ingår i högkostnadsskyddet, det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutat.

- Orkambi är ett angeläget tillskott i behandlingen av cystisk fibros. Därför är det glädjande att vi tillsammans med landstingen och företaget nu hittat en lösning som innebär att patienter får Orkambi subventionerat, säger Jonathan Lind Martinsson, enhetschef på TLV. 

I beslutet har TLV bland annat vägt in sjukdomens svårighetsgrad och antalet patienter samt behovet av nya behandlingar vid cystisk fibros. Därför accepterar TLV en högre kostnad för Orkambi, jämfört med behandlingar mot vanligare men lika svåra sjukdomar.

TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och landstingen. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och landstingen träffat en sidoöverenskommelse som är en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen innebär att kostnaderna för Orkambi minskar. 

Landstingens råd för nya terapier, NT-rådet, kommer inom kort med en rekommendation om hur Orkambi bör användas i vården.

Beslutet gäller från och med den 1 juli 2018.

Fakta cystisk fibros

Cystisk fibros är en allvarlig ärftlig sjukdom som orsakas av mutationer i genen för proteinet CFTR och innebär att slemproducerande körtlar i kroppen inte fungerar normalt. Körtlarna utsöndrar ett alltför segt slem som framför allt påverkar lungorna, mag-tarmkanalen och bukspottskörteln. Sjukdomen går inte att bota och patienten försämras gradvis. Den förväntade medianlivslängden ligger på cirka 50 år i Sverige men förväntas öka ytterligare i takt med att nya behandlingar blir tillgängliga. Det finns cirka 670 personer med cystisk fibros i Sverige idag och det föds cirka 20 barn årligen.

Orkambi är en tilläggsbehandling till standardbehandling av cystisk fibros hos patienter som är sex år eller äldre och som har en specifik genetisk förändring. Cirka 245 patienter är idag aktuella för behandling med Orkambi.

Sidinformation


Publicerad
14 juni 2018