Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Migränläkemedel subventioneras för de svårast sjuka

Som ett av de första länderna i Europa subventionerar nu Sverige det förebyggande migränläkemedlet Aimovig till patienter med kronisk migrän. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutat.

Aimovig är ett läkemedel mot migrän med en ny verkningsmekanism. TLV bedömer att kostnaden för att behandla med Aimovig är rimlig i förhållande till nyttan som läkemedlet ger för patienter med kronisk migrän. För att få prova Aimovig ska patienter med kronisk migrän inte fått effekt av eller inte tolererat minst två andra förebyggande läkemedelsbehandlingar.

För att säkerställa att subventionen begränsas till patienter med kronisk migrän och att det är patienterna med störst behov som behandlas kommer endast vissa läkare få skriva ut Aimovig med subvention.

TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och landstingen. Trepartsöverläggningarna har resulterat i att företaget och landstingen enats om att teckna en sidoöverenskommelse som utgör en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen medför att kostnaden för användning av Aimovig minskar.

Aimovig är föremål för ordnat införande i landstingen. Landstingens råd för nya terapier, NT-rådet, kommer att komma med en rekommendation om hur Aimovig ska användas i vården.

Fler liknande läkemedel är på väg in på den svenska marknaden.

Sidinformation


Publicerad
14 december 2018