Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Fler apotek i glesbygd kan få bidrag

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, vill ändra reglerna så att fler apotek i glesbygd ska kunna få bidrag. Det skriver myndigheten i en rapport till regeringen.

- Kunder ska kunna hämta ut läkemedel och få rådgivning även i glesbygden, säger Gunilla Rönnholm, biträdande enhetschef på TLV.

I korthet innebär de nya reglerna att maxgränsen för försäljningsintäkter från receptförskrivna läkemedel höjs och att kraven på öppethållande sänks.

- De nya gränserna är bättre anpassade till dagens förutsättningar och ger apoteken bättre möjlighet att hantera de utmaningar som de möter, vilket kommer att gagna de kunder som nyttjar apoteken, säger Gunilla Rönnholm. 

TLV föreslår att de nya reglerna träder i kraft i sommar och att de ska gälla retroaktivt för hela verksamhetsåret 2020.

TLV bedömer att uppemot 50 apotek kan vara aktuella till glesbygdsbidrag med de nya reglerna och det bedöms kosta omkring 15 miljoner kronor varje år.

Fakta om glesbygdsbidraget

TLV ansvarar för det bidraget som betalas ut till apotek i glesbygd. Bidraget är till för att alla ska ha tillgång till läkemedel och farmaceutisk rådgivning oavsett var man bor i landet.

För verksamhetsåret 2018 betalade TLV ut elva miljoner kronor till 33 apotek i elva län. Nio apotek i Västerbottens län fick tillsammans drygt tre miljoner kronor i glesbygdsbidrag, vilket gör Västerbotten till det län som fick mest i bidrag.

Sidinformation


Publicerad
28 maj 2020