Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Redovisning av uppdrag att se över förordning om bidrag till öppenvårdsapoteksservice

TLV har på uppdrag av regeringen sett över hur dagens bidrag till apotek i glesbygd kan utvecklas. Detta för att skapa bättre förutsättningar för att tillhandahålla apoteksservice i glesbygd.

TLV skriver i denna rapport att fler apotek i glesbygd ska kunna få bidrag genom att reglerna ändras så att maxgränsen för försäljningsintäkter från receptförskrivna läkemedel höjs och att kraven på öppethållande sänks. TLV bedömer att uppemot 50 apotek kan vara aktuella till glesbygdsbidrag med de nya reglerna och det bedöms kosta omkring 15 miljoner kronor varje år.

Sidinformation


Publicerad
28 maj 2020