Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Apotek i glesbygd får tio miljoner i bidrag

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att bevilja glesbygdsbidrag till 31 apotek som får dela på nästan tio miljoner kronor för 2019. Tre apotek får avslag på sina ansökningar.

– Kunder ska kunna hämta ut läkemedel och få rådgivning även i glesbygden, säger Gunilla Rönnholm, biträdande enhetschef på TLV.

Tio apotek i Västerbottens län får tillsammans knappt tre miljoner kronor i glesbygdsbidrag. Det gör Västerbotten till det län som får mest i bidrag. Därefter kommer Jämtlands län där sex apotek delar på knappt två miljoner kronor.

Apotek i Västerbotten får mest och minst

Det apotek som får högst glesbygdsbidrag är apoteket i Jörn i Västerbottens län, som får drygt en halv miljon kronor i bidrag. Det lägsta bidraget lämnas till apoteket i Malå i som får knappt 17 000 kronor, även det i Västerbottens län.

Totalt 31 apotek i tio län får glesbygdsbidrag; utöver Västerbotten handlar det om apotek i Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Västernorrland och Värmland.

Fakta om glesbygdsbidraget

I en rapport till regeringen föreslår TLV ändringar av kriterierna i förordningen så att fler apotek i glesbygd ska kunna få bidrag. Ändringarna har föreslagits gälla för hela verksamhetsåret 2020.

I nu gällande regelverk har regeringen ställt upp ett antal kriterier som ett apotek behöver uppfylla för att få bidrag. Apoteket ska:

  • vara placerat mer än tjugo kilometer från ett annat apotek,
  • ha haft försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som uppgått till mellan en och tio miljoner kronor för verksamhetsåret
  • ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till läkemedel under samtliga kalendermånader.

Sidinformation


Publicerad
4 juni 2020