Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nästa steg i TLV:s översyn av prissättning på lagerberedningar

TLV har i arbetet med översynen av prissättning på lagerberedningar kontaktat berörda läkemedelsföretag under september 2020. De kontaktade och berörda företagen har lagerberedningar som uppfyller förutsättningarna för att omfattas av prissänkning enligt föreskriftsändringen som trädde i kraft den 1 juli 2020. Det gäller lagerberedningar med försäljning som överstiger 5 miljoner kronor per år, där antal mot recept utlämnande förpackningar överstiger 10 000 förpackningar per år eller om det föreligger särskilda skäl.

När beslut om nya priser på lagerberedningar har fattats av TLV kommer dessa att publiceras på tlv.se.

Bakgrunden till översynen är regeringens uppdrag som tilldelades TLV i mars 2019. Uppdraget innefattade att se över prissättningen av extemporeläkemedel och lagerberedningar. Enligt uppdraget skulle myndigheten bland annat se över kostnadsutvecklingens påverkan på ersättningsnivåerna och eventuella andra skäl till förändringar i prissättningen. Utifrån översynen har TLV beslutat om ändringar i föreskriften om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar, som trädde i kraft 1 juli 2020. Ändringarna i föreskrifterna innebär bland annat att TLV under vissa förutsättningar kan sänka priset på lagerberedningar.

Sidinformation


Publicerad
21 september 2020