Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ny cancerbehandling med precisionsläkemedlet Vitrakvi ingår i högkostnadsskyddet

För första gången i Sverige ingår ett cancerläkemedel mot en specifik genetisk förändring, i stället för mot en viss cancerform, i högkostnadsskyddet. Det är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som nu har beslutat att Vitrakvi med det aktiva ämnet larotrektinib ska ingå i högkostnadsskyddet för patienter som påbörjar sin behandling före 18 års ålder.

Läkemedlet blockerar den onormala cellsignaleringen som förändringen orsakar och som skapar tillväxten av tumörer. Den specifika genetiska förändringen i NTRK-genen förekommer vid många olika cancersjukdomar.

  • Beslutet innebär ett nytt steg mot att utvärdera cancerbehandlingar utifrån tumörernas genetik i stället för att utgå från var i kroppen cancern finns. Studierna visar lovande behandlingsresultat, framförallt hos barn säger Jonathan Lind Martinsson, biträdande avdelningschef på TLV.

Godkännandet av Vitrakvi på EU-nivå är villkorat med krav på ytterligare data från de studier som ligger till grund för godkännandet. Den begränsade subventionen innebär att behandlingen med Vitrakvi bara ska tillämpas för patienter som påbörjar sin behandling före 18 års ålder.

Samverkan med regioner och företag minskar kostnaden

Inom ramen för utredningen av läkemedlet har TLV haft så kallade trepartsöverläggningar med företaget och regionerna. Överläggningen resulterade i att företaget och regionerna tecknat ett avtal, en sidoöverenskommelse, för Vitrakvi. Överenskommelsen innebär att företagen står för en del av läkemedelskostnaderna och att kostnaderna för användningen av läkemedlet blir lägre för staten och regionerna.

  • Samarbetet tillsammans med regioner och företag har bidragit till att minska kostnaderna för behandlingen. Det har möjliggjort att vi kunnat ta in läkemedlet i högkostnadsskyddet för en begränsad patientgrupp, säger Jonathan Lind Martinsson.

Fakta

Vitrakvi är avsett för behandling av tumörer med en förändring i Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase (NTRK)-genen. Behandlingen tillämpas då tillfredsställande behandlingsalternativ saknas för sjukdom som är lokalt avancerad, metastaserad eller där ett kirurgiskt borttagande sannolikt skulle leda till svår sjuklighet.

Vitrakvi ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 1 november 2020. Begränsningen innebär att Vitrakvi endast subventioneras för patienter som påbörjar sin behandling före 18 års ålder.

Sidinformation


Publicerad
23 oktober 2020