Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Läkemedel mot hepatit C kvar i högkostnadsskyddet efter TLV:s omprövning

Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket, TLV, har under hösten omprövat subventionen av de hepatit C-läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Parallellt med omprövningen har regionerna och läkemedelsföretagen förhandlat fram nya sidoöverenskommelser som innebär att kostnaderna för hepatit C-läkemedel sänks. Detta har resulterat i att läkemedlen kommer att fortsätta ingå i högkostnadsskyddet för alla patienter.

- I Sverige lever cirka 20 000 till 30 000 patienter med en diagnosticerad hepatit C-infektion. Kostnaden för behandling med hepatit C-läkemedel är mycket hög, men sidoöverenskommelserna möjliggör fortsatt behandling av dessa patienter inom läkemedelsförmånerna, samtidigt som det genererar besparingar som kan gå till annan angelägen hälso- och sjukvård säger Sophia Brodin, enhetschef på TLV.

De nya sidoöverenskommelserna gäller från och med 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022 och utgör en del av TLV:s beslutsunderlag. De sänkta kostnader som överenskommelserna leder till, gör att TLV bedömer att kostnaden för användning av de fem hepatit C-läkemedlen är rimlig. Därmed kvarstår läkemedlen i högkostnadsskyddet för alla patienter, oavsett fibrosstadium.

För att hepatit C läkemedlen ska subventioneras ska förskrivningen ske av eller i samråd med läkare vid infektions- eller gastroenterologisk klinik med erfarenhet av att behandla patienter med kronisk hepatit C-infektion.

Kostnaderna sänks

Omprövningen och de nya sidoöverenskommelserna innebär att kostnaderna för användning av hepatit C-läkemedlen sänks. Hepatit C-läkemedlen omsätter idag cirka 780 miljoner kronor årligen (AUP).

Hepatit C-infektion behandlas med läkemedel som riktar sig direkt mot hepatit C-viruset och i mer än 95 procent av fallen blir patienterna botade.

Om Hepatit C

Hepatit C är ett virus som infekterar levern. De flesta med hepatit C lever i många år utan symptom. Över tid skadar dock sjukdomen levercellerna, vilket leder till fibrosutveckling och i senare stadier till levercirros, levercancer och leversvikt som kan kräva levertransplantation. Inflammationen delas in i fem stadier, från noll till fyra. Vid fibrosstadium noll finns det ingen inflammation i levern. Fibrosstadium fyra innebär skrumplever.

Sidinformation


Publicerad
18 december 2020