Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Läkemedel mot hepatit C fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet för samtliga patienter med begränsning efter omprövning

TLV har omprövat subventionen av de hepatit C-läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet och där det finns sidoöverenskommelser mellan regioner och företag som löper ut 31 december 2020. Läkemedlen kommer att fortsätta ingå i högkostnadsskyddet för alla patienter, oavsett fibrosstadium, även efter omprövningen.

Syftet med TLV:s omprövning var att säkerställa att de aktuella läkemedlen har en rimlig kostnad även efter 31 december 2020.

Regionerna och läkemedelsföretagen har under hösten förhandlat fram nya sidoöverenskommelser som innebär att regionerna och staten får en viss återbäring på kostnaderna för läkemedlen. Sidoöverenskommelserna gäller från och med 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022 och utgör en del av TLV:s beslutsunderlag. Med hänsyn tagen till överenskommelserna bedömer TLV att kostnaden för användning av de fem hepatit C-läkemedlen är rimlig och därmed kvarstår läkemedlen i högkostnadsskyddet med oförändrad subventionsstatus (begränsning).

Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras vid förskrivning av eller i samråd med läkare vid infektions- eller gastroenterologisk klinik med erfarenhet av att behandla patienter med kronisk hepatit C-infektion.

Hepatit C-läkemedlen omsätter idag cirka 780 miljoner kronor AUP årligen. Omprövningen och de nya sidoöverenskommelserna innebär att kostnaderna för användning av hepatit C-läkemedlen sänks.

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2021.

Om Hepatit C

Hepatit C är ett virus som infekterar levern. De flesta med hepatit C lever i många år utan symptom. Över tid skadar dock sjukdomen levercellerna, vilket leder till fibrosutveckling och i senare stadier till levercirros, levercancer och leversvikt som kan kräva levertransplantation. Inflammationen delas in i fem stadier, från noll till fyra. Vid fibrosstadium noll finns det ingen inflammation i levern. Fibrosstadium fyra innebär skrumplever. Hepatit C-infektion behandlas med läkemedel som riktar sig direkt mot hepatit C-viruset och i mer än 95 % av fallen blir patienterna botade. I Sverige lever cirka 20 000–30 000 patienter med en diagnosticerad hepatit C-infektion.

Sidinformation


Publicerad
18 december 2020