Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Prissänkningsbeslut för vissa lagerberedningar ska tillämpas från den 11 januari 2021

Kammarrätten har den 22 december 2020 beslutat att upphäva förvaltningsrättens beslut om att TLV:s prissänkningsbeslut av Melatonin AGB tills vidare inte ska gälla. De sänkta priserna TLV beslutade för Melatonin AGB den 12 november 2020 ska tillämpas från den 11 januari 2021.

Den 12 november 2020 beslutade TLV om att sänka priset för nio lagerberedningar enligt 16 a § TLV:s föreskrifter (HSLF-FS 2017:29) om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention. Bland annat ingick Melatonin AGB i samtliga styrkor. Företaget som marknadsför Melatonin AGB överklagade TLV:s beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm. Företaget yrkade att prissänkningsbeslutet tills vidare inte ska gälla (inhibition). Den 30 november 2020 beslutade förvaltningsrätten att bifalla företagets yrkande om inhibition.

För information om de prissänkningsbeslut TLV fattade den 12 november 2020, se under relaterad information till höger på sidan.

Sidinformation


Publicerad
22 december 2020