Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ändringar i det statliga tandvårdsstödet

Den 15 januari 2023 infördes ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare förbättra regelverket. I och med detta uppdaterades även referenspriserna.

Ändringarna är i korthet följande:

 • Ett nytt tillstånd 5025 tillförs för enstaka tänder utan annat tillstånd som behöver extraheras inför rehabilitering.
 • Tillstånd 5041 för revision av ofullständig rotfyllning vid rehabilitering förtydligas och ett nytt tillstånd 4041 tillförs för revision av rotfyllningar vid lagningar.
 • Inom tillstånden 5448 och 5449 tas regel E.2 bort som har begränsat antalet ersättningsberättigande implantat vid omgörning.
 • Tillstånden 4882, 5445, 5447, 5448 och 5449 ges förenklade dokumentationskrav.
 • Restriktioner i åtgärderna 163 och 164 om att åtgärderna bara kan användas en gång per dag tas bort.
 • Två nya åtgärder, 213 och 214, tillförs för kvalificerat rådgivande samtal vid risk för sjukdom.
 • Ett förtydligande tillförs åtgärderna 301, 302 och 303 att de inte omfattar injektion med botulinumtoxin.
 • En ny åtgärd 433 tillförs för sinuslyft utan eget ben eller benersättningsmaterial.
 • Åtgärd 859 kan nu också användas då porslin bränns direkt på distansen.
 • En ny åtgärd 897 tillförs för åtgärdande av komplicerade tekniska implantatkomplikationer.
 • Åtgärderna 402, 522 och 807 förtydligas i vilka situationer de kan tillämpas.
 • Regel E.0 ändras efter införandet av tillstånd 5025.
 • Regel E.7 och E.13 justeras så att fler behandlingar ersätts.

Sidinformation


Publicerad
26 januari 2023