Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Regelverk om tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet är ett regelverk bestående av såväl lag, förordning som föreskrifter.

Riksdagen beslutar om grunderna för när statligt tandvårdsstöd kan lämnas. Regeringen beslutar om beloppen för allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt om vårdgivarens ansvar gentemot patienten. TLV beslutar årligen om nya föreskrifter vilka träder i kraft den 15 januari.

I föreskrifterna framgår alla detaljer om vilka behandlingar som kan omfattas av tandvårdsstödet och till vilket referenspris. När Försäkringskassan i efterhand kontrollerar viss inrapportering är det föreskrifterna som ligger till grund för denna kontroll.

Tandvårdsstödet utgår ifrån att behandlaren ställer en diagnos, eller identifierar en situation som enligt föreskrifterna motiverar att en behandling utgörs. Genom patientens tillstånd anger föreskrifterna vilka tandvårdsåtgärder som uppfyller förutsättningarna för tandvårdsersättning. Föreskrifterna förklarar även om det finns särskilda villkor för att ersättning ska lämnas.

Föreskrifter om tandvårdsstödet

Sedan den 15 januari 2024 tillämpas föreskrifterna HSLF-FS 2023:21 om statligt tandvårdsstöd. Det är ett omtryck av TLVFS 2008:1 med infogade ändringar.

Ladda ner föreskrifter

Beställ föreskrifter

Gällande föreskrift

Föreskrifterna kostar 136 kronor exklusive moms att beställa i tryckt format.

Beställ föreskrifter HSLF-FS 2023:21 (gäller från 15 januari 2024) Länk till annan webbplats.

Referenspriser

De gällande referenspriserna för 2024 finns i bilaga 2 och 3 i föreskrifterna HSLF-FS 2023:21. Du hittar också referenspriserna, med de dentala material som priserna beräknats på, i Excel- och PDF-format för nedladdning via länken till referenspriser i menyn.

Sidinformation


Senast uppdaterad
15 januari 2024
Till toppen