Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Regelverk om tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet är ett regelverk bestående av såväl lag, förordning som föreskrifter.

Riksdagen beslutar om grunderna för när statligt tandvårdsstöd kan lämnas. Regeringen beslutar om beloppen för allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt om vårdgivarens ansvar gentemot patienten. TLV beslutar årligen om nya föreskrifter vilka träder i kraft den 15 januari.

I föreskrifterna framgår alla detaljer om vilka behandlingar som kan omfattas av tandvårdsstödet och till vilket referenspris. När Försäkringskassan i efterhand kontrollerar viss inrapportering är det föreskrifterna som ligger till grund för denna kontroll.

Tandvårdsstödet utgår ifrån att behandlaren ställer en diagnos, eller identifierar en situation som enligt föreskrifterna motiverar att en behandling utgörs. Genom patientens tillstånd anger föreskrifterna vilka tandvårdsåtgärder som uppfyller förutsättningarna för tandvårdsersättning. Föreskrifterna förklarar även om det finns särskilda villkor för att ersättning ska lämnas.

Föreskrifter om tandvårdsstödet

Sedan den 15 januari 2023 tillämpas föreskrifterna HSLF-FS 2022:26 om statligt tandvårdsstöd. Det är ett omtryck av TLVFS 2008:1 med infogade ändringar.

Ladda ner föreskrifter

Beställ tandvårdsföreskrifter

Gällande föreskrift
Föreskriften kostar 128 kronor exklusive moms att beställ i tryckt format.
Beställ föreskrift HSLF-FS 2022:26 (gäller från 15 januari 2023). Länk till annan webbplats.

Referenspriser

Referenspriserna finns i bilaga 2 i föreskrifterna, HSLF-FS 2022:26. Du hittar också de gällande referenspriserna, med de dentala material som priserna beräknats på, i Excel- och PDF-format för nedladdning via länken i menyn.

Sidinformation


Senast uppdaterad
26 januari 2023
Till toppen