Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV föreslår förbättringar i tandvårdsstödet till 2024

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) föreslår en rad förbättringar i tandvårdsstödet. Bland förbättringarna ser vi ett nytt tillstånd som möjliggör rapportering av karies­behandling med selektiv exkavering, samt sju nya åtgärder för distanskontakt via videolänk.

Ändringar i vissa åtgärder, tillstånd och regler föreslås för att förbättra tandvårdsstödet samt mindre justeringar som ska göra regelverket mer enhetligt och ändamålsenligt. Till tandvårdsstödet föreslås det också en ny bilaga avseende utbytesåtgärder och borttagning av ett antal tillstånd samt en åtgärd i syfte att förenkla och förtydliga regelverket. Fortlöpande översyn av tandvårdsstödet är viktig för att reglerna ska följa utvecklingen inom tandvården.

TLV:s förslag är nu ute på remiss. Inkomna remissynpunkter kommer att hanteras innan nämnden för statligt tandvårdsstöd fattar beslut om respektive förslag. De ändringar som beslutas kommer att ingå i tandvårdsstödet från och med 15 januari år 2024.

Remissen och en sammanfattning av de föreslagna ändringarna finns på TLV:s webbplats.

Sidinformation


Publicerad
7 mars 2023