Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV har beslutat om höjning av takpriser

TLV har beslutat om höjning av takpriser i vissa förpackningsstorleksgrupper. Beslutet om höjning av takpriser är en del av TLV:s pågående översyn av takprissystemet för utbytbara läkemedel. Läkemedelsföretagen kan från och med den 12 april ansöka om prishöjning.

Syftet med översynen är att fortsatt säkerställa en god tillgång till läkemedel för patienterna, en väl fungerande konkurrens och en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. TLV:s beslut om höjning av vissa fastställda takpriser är en engångsåtgärd och genomförs som en första kortsiktig åtgärd i översynen av takprissystemet.

Kriterier för höjning av pris

Kriterium för att få beslut om höjning inom ramen för denna engångsåtgärd är att priset på periodens vara är minst 85 procent av takpriset eller att inget företag bekräftat tillhandahållande. Kriteriet ska ha uppfyllts minst två månader under perioden juli till december 2022. Nivån på höjningen är 25 procent. För att även förpackningsstorleksgrupper som har mycket låga takpriser ska få en rimlig höjning, finns också en lägsta höjning i antal kronor, på 20 kronor per förpackning. Den högsta höjningen är 80 kronor per förpackning.

Ansökan möjlig från 12 april

Takpriset höjs för 648 förpackningsstorleksgrupper. Det motsvarar drygt hälften av alla förpackningsstorleksgrupper med fastställt takpris i periodens vara-systemet. Läkemedelsföretagen kan från och med den 12 april ansöka om prishöjning upp till det nya takpriset för förpackningar i de förpackningsstorleksgrupper som omfattas av höjningen. För att prishöjningarna ska träda i kraft den 1 juni 2023, behöver ansökan ha inkommit till TLV senast den 28 april. Ansökan om prishöjning görs enligt ordinarie process för prishöjningar upp till takpris.

Den fortsatta översynen

Under första delen av takprisöversynen har TLV genomfört analyser och kostnadsbedömningar för att ta fram kriterier för vilka förpackningsstorlekar som i ett första läge har haft behov av en höjning av takpris. Myndigheten har även inhämtat synpunkter från branschorganisationer och företag. I den fortsatta översynen prioriterar TLV att utreda förutsättningarna för att även höja takpriser som inte är fastställda, så kallade flytande takpriser, i de förpackningsstorleksgrupper där det finns ett behov. En sådan höjning kommer utgå från andra kriterier och nivåer. TLV återkommer med mer information och kommer ha fortsatt dialog med berörda företag och branschorganisationer i arbetet framöver.

Sidinformation


Publicerad
12 april 2023