Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Preliminära och gällande takpriser

Nya preliminära takpriser

Nya preliminära takpriser finns nu publicerade. Synpunkter eller kommentarer kan skickas till takpriser@tlv.se senast den 30 november 2023.

Nya höjda takpriser i vissa förpackningsstorleksgrupper

TLV har den 21 augusti 2023 fattat beslut om att höja och fastställa takpriset i vissa förpackningsstorleksgrupper som i juni 2023 hade flytande takpriser.

De förpackningar som omfattas av takprishöjningarna finns i filen ”Takprishöjningar som beslutades den 21 augusti 2023” längre ner på sidan. Från och med den 23 augusti framgår takprishöjningarna även i filen ”Takpriser i utbytesgrupper – gäller ansökningar under augusti 2023”.

Ansökan om prishöjning upp till de höjda takpriserna hanteras enligt ordinarie process och tremånaderscykeln för prisändringar.

Preliminära takpriser och nya fastställda takpriser

Nedan publicerar vi varje månad information om preliminära takpriser och nya fastställda takpriser.

  • Den 15:e dagen varje månad (cirka) publicerar vi preliminära takpriser

Berörda företag ges möjlighet att komma in med synpunkter på preliminära takpriser fram till den sista helgfria dagen samma månad som de publiceras.

  • Den 15:e dagen påföljande månad (cirka) publicerar vi fastställda takpriser

Efter att vi tagit ställning till de synpunkter som kommit in beslutar vi att fastställa takpriser för berörda förpackningsstorleksgrupper. Vi skickar ut besluten med fastställda takpriser till berörda företag och publicerar de fastställda takpriserna på vår hemsida. Dessa takpriser gäller även för ansökningar som inkommer under samma månad. De nya fastställda takpriserna börjar gälla den första dagen i nästa månad.

Gällande takpriser för samtliga utbytesgrupper

Nedan finns även en lista med information om vilka aktuella takpriser som gäller för utbytbara läkemedel. I listan finns utöver information om fastställda takpriser även information om så kallade flytande takpriser, det vill säga det högsta beslutade priset i förpackningsstorleksgrupper som inte har fastställda takpriser. Listan publiceras för att företagen ska veta vilka takpriser som gäller inför prisansökningar hos TLV.

Takpriset utgörs av läkemedlets AIP (apotekens inköpspris) per enhet, till exempel per tablett.

Observera att den prisinformation som publiceras i våra takprislistor inte avspeglar nu gällande eller kommande priser på enskilda läkemedel utan är information om vilka högsta priser TLV accepterar för läkemedel inom läkemedelsförmånerna, för ett utbytbart läkemedel inom en viss förpackningsstorleksgrupp.

Takprishöjningar inom ramen för takprisöversynen

Den 21 augusti 2023 beslutade TLV att höja takpriset i vissa förpackningsstorleksgrupper som tidigare haft flytande takpriser, samt att fastställa dessa takpriser på den höjda nivån. Detta beslut utgjorde den andra kortsiktiga åtgärden inom ramen för TLV:s takprisöversyn. Förpackningar som omfattas av takprishöjningarna finns i filen ”Takprishöjningar som beslutades den 21 augusti 2023”. Berörda företag har från och med augusti möjlighet att ansöka om prishöjning för sina varor upp till de höjda takpriserna enligt den ordinarie processen för ansökan om prisändring.

Den 11 april 2023 beslutade TLV att höja takpriset i vissa förpackningsstorleksgrupper med fastställda takpriser och omprövningstakpriser. Detta beslut utgjorde den första kortsiktiga åtgärden inom ramen för TLV:s takprisöversyn. Förpackningar som omfattas av de höjda takprisnivåerna finns i filen ”Takprishöjningar som beslutades den 11 april 2023”. Berörda företag har sedan den 12 april möjlighet att ansöka om prishöjning för sina varor upp till de höjda takpriserna enligt den ordinarie processen för ansökan om prisändring.

Sidinformation


Senast uppdaterad
22 november 2023
Till toppen