Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV förbereder en andra höjning av takpriser

Som en första åtgärd i översynen av takprissystemet beslutade TLV i april att höja takpriset i förpackningsstorleksgrupper med fastställda takpriser där priset för periodens vara låg på eller nära takpriset. TLV förbereder nu för en liknande åtgärd, men utifrån andra kriterier, för förpackningsstorleksgrupper där takpriset är flytande.

Den planerade takprishöjningen kommer omfatta förpackningsstorleksgrupper på periodens vara-listan med flytande takpriser som i juni 2023 uppfyller ett av följande två kriterier:

  • Takpriset motsvarar ett inköpspris på mindre än 100 kronor per förpackning (beräknat utifrån minsta möjliga förpackningsstorlek inom förpackningsstorleksgruppen).
  • Förpackningsstorleksgruppens substans och form-grupp kom med på periodens vara-listan innan 2016.

Kriterierna innebär att cirka 340 förpackningsstorleksgrupper får en takprishöjning. På periodens vara-listan finns det i dagsläget drygt 550 förpackningsstorleksgrupper med flytande takpris.

De grupper som uppfyller kriterierna kommer få ett fastställt takpris på en nivå som är 25 procent högre än det flytande takpriset i juni 2023. Höjningen kommer dock som minst att motsvara 15 kronor och som mest 30 kronor per förpackning baserat på minsta möjliga förpackningsstorlek i förpackningsstorleksgruppen.

Beslut om de höjda takpriserna planeras till den 21 augusti 2023 med ikraftträdande av de höjda takpriserna den 1 september 2023. Läkemedelsföretagens prishöjningar upp till det nya takpriset kan därmed börja gälla den 1 oktober 2023.

Läkemedelsföretagen informeras och bjuds in till ett möte

Företag med läkemedel på periodens vara-listan har fått del av ett underlag som beskriver takprishöjningen samt en förteckning över vilka förpackningsstorleksgrupper som berörs av det planerade beslutet. Den 8 juni 2023 bjuder TLV in läkemedelsföretagen till ett informations- och dialogmöte.

Varför ser TLV över takprissystemet?

Dagens takprissystem har i stort fungerat väl sedan det infördes 2011. Det har sett till att hålla priserna inom periodens vara-systemet på en jämn låg nivå och har bidragit till en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. 

Inom periodens vara-systemet kan TLV normalt inte bevilja en prishöjning över takpris. Detta innebär att det i vissa fall inte finns utrymme för läkemedelsföretagen att kunna hantera ändrade marknadsförutsättningar. För att skapa ett mer dynamiskt regelverk, beslutade TLV under hösten 2022 att påbörja en översyn av takprissystemet.

I arbetet med översynen ser TLV både till kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. På kort sikt höjer TLV vissa takpriser utifrån fastställda kriterier och höjningsnivåer. På längre sikt syftar översynen till att utforma ett över tid hållbart system som kan fungera även i tider av ekonomisk förändring. Utformningen av systemet ska säkerställa en god tillgång till läkemedel för patienterna och en väl fungerande konkurrens. Samtidigt ska det fortsatt bidra till låga och jämna priser på utbytbara läkemedel och en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

För mer information om nuvarande regelverk för takpriser, se dokumentet Så här fungerar takpriser Pdf, 239 kB. på tlv.se.

Läs mer om den första höjningen av takpriser i den nyhet som TLV publicerade den 12 april 2023.

Sidinformation


Publicerad
1 juni 2023