Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Föreskriftsändringar för prissänkning av äldre läkemedel

Ändringar i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2014:9) om prissättning av vissa äldre läkemedel (15-årsföreskrifterna) gäller från 2 december 2023.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har genomfört ändringar i myndighetens föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2014:9) om prissättning av vissa äldre läkemedel. Ändringarna ska leda till att öka flexibiliteten mot de företag som är parter i prissänkningsärenden enligt 15-årsföreskrifterna.

Föreskriftsändringarna gäller från och med 2 december 2023 och börjar att tillämpas för prissänkningsomgången som startar under första kvartalet 2024, där prissänkningarna träder i kraft den 1 juni 2024.

I samband med ändringarna är sidan ”Prissänkning enligt 15-årsregeln” på TLV:s webbplats uppdaterad.

Sidinformation


Publicerad
4 december 2023