Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Prissänkning enligt 15-årsregeln

TLV sänker priset på vissa läkemedel vars substans och form fick marknadsförings-godkännande för mer än 15 år sedan. Prissänkningen motsvarar 7,5 procent av det pris som gällde oktober 2018 och är bara aktuell för de äldre läkemedel som saknar eller endast har svag generisk konkurrens.

Prisändringen baseras på lagändringar som skedde under 2014 och avsikten är att bidra till en mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i Sverige.

Prissänkningar 1 december 2023

Nu finns listan över preliminära prissänkningar 1 december 2023 publicerad, se nedan. 

Frågor eller synpunkter kan skickas till 15arsregel@tlv.se

Berörda företag kontaktas

De läkemedelsföretag som marknadsför läkemedel som är äldre än 15 år och som har svag eller ingen generisk konkurrens kontaktas av TLV om deras läkemedel berörs av 15-årsregeln.

Prissänkningarna regleras av TLV och sker företrädesvis efter ansökan från företaget men kan även ske på initiativ av TLV.

Lista över berörda produkter

TLV beslutar om nya priser på de läkemedel som uppnår 15 år under tidsperioden vid två tillfällen årligen. Prissänkningar på läkemedel som uppfyller kriterierna vid respektive tillfälle träder ikraft den 1 juni och 1 december varje år. Inför besluten kontaktar TLV berörda företag. TLV publicerar samtidigt en preliminär lista över berörda läkemedel och företag på denna webbsida.

Företagen ombeds att komma in med synpunkter på underlaget som presenteras i den preliminära listan, eller begära undantag från prisändringarna för enskilda produkter eller förpackningar. TLV gör, efter en utredning, vissa justeringar i listan och publicerar därefter en uppdaterad lista över förväntade prissänkningar.

De regler som styr prissänkningarna av äldre läkemedel finns i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. och TLV:s föreskrifter, TLVFS 2014:9 Pdf, 116 kB.

Ansökan om prissänkning eller utträde

För att underlätta vidare hantering uppmanar vi företag som har produkter som berörs av prissänkningarna att komma in med ansökan om prissänkning. Företagen bör i första hand ansöka via e-ansökan.

Ansök om pris och subvention

Tidpunkter

Här är tidpunkter som är viktiga för de läkemedelsföretag som berörs av de prissänkningar som kommer att börja gälla den 1 december 2023:

  • 7 augusti : preliminär lista publiceras på tlv.se över produkter vars pris preliminärt sänks den 1 december 2023
  • 31 augusti: sista dag att komma in med synpunkter på den preliminära listan eller med begäran om undantag
  • 17 oktober: TLV publicerar en uppdaterad lista över förväntade prissänkningar som inkluderar korrigeringar och undantag
  • 31 oktober: sista dag för företagen att skicka in ansökan om prissänkning, helst via e-ansökan
  • 7 november: TLV fattar beslut om begäran om undantag och beslutar om nya priser, enligt ansökan från företag eller som initiativärende 1 december: de nya priserna träder i kraft

Relaterad information

Sidinformation


Senast uppdaterad
10 augusti 2023
Till toppen