Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Regional prognos av återbäringar från sidoöverenskommelser 2023 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, prognostiserar i decemberprognosen att läkemedelsföretagen på nationell nivå kommer att betala cirka 3,3 miljarder kronor i återbäring för läkemedel som omfattas av sidoöverenskommelser mellan företag och regioner för 2023. I rapporten finns även en regional fördelning av prognostiserad återbäring för 2023.

TLV har regeringens uppdrag att löpande följa upp och redovisa besparingen som genereras av de sidoöverenskommelser som läkemedelsföretag och regioner ingår inom ramen för TLV:s ärendehandläggning för vissa läkemedel.

I denna rapport redovisas den tredje helårsprognosen av återbäring från sidoöverenskommelser för 2023. I rapporten redovisas total prognosticerad återbäring och vilka faktorer som påverkat återbäringen under det senaste året. I rapporten redovisas även hur stor del av återbäringen som tillfaller staten och respektive region, samt total försäljning av läkemedel med sidoöverenskommelser uppdelat per kön och produkt.

Sidinformation


Publicerad
14 december 2023