Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Subventionen begränsas för läkemedel med botulinumtoxin

TLV har omprövat subventionen för läkemedel med botulinumtoxin så att läkemedlen nu inte kan användas för estetisk injektionsbehandling inom läkemedelsförmånerna.

Förmånskostnaderna för läkemedel med botulinumtoxin A har ökat kraftigt de senaste åren och läkemedel med botulinumtoxin A har använts för estetisk injektionsbehandling inom förmånssystemet.

TLV har nu omprövat den generella subventionen för läkemedlen Botox, Dysport och Xeomin. Subventionen är nu begränsad så att estetiska injektionsbehandlingar, som att exempelvis att ta bort rynkor, inte är subventionerade.

Nytt beslut om begränsning i subventionen gäller från den 17 maj 2024.

Sidinformation


Publicerad
23 maj 2024