Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Utvärderingen av Voxzogo vid akondroplasi har genomförts inom det nordiska samarbetet FINOSE

FINOSE är ett samarbete mellan läkemedelsverket Fimea (Finland), Medicinrådet (Danmark), Statens legemiddelverk, NoMA (Norge) och TLV (Sverige). Samarbetet innebär att myndigheterna gör gemensamma utvärderingar av läkemedel, både avseende relativ effekt och hälsoekonomi. Beslut om subvention och eventuella behandlingsrekommendationer fattas på nationell nivå.

Utvärderingen av Voxzogo är genomförd i samarbete mellan NoMA och TLV. Fimea har varit observatör under utvärderingsprocessen. Medicinrådet har inte deltagit i utvärderingen, då Medicinrådet inte var medlemmar av FINOSE när utvärderingen av Voxzogo inleddes. Den gemensamma FINOSE rapporten har legat till grund för TLV:s beslut i ärendet Voxzogo.

Sidinformation