Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Metoder för att mäta direktexpediering av läkemedel

TLV fick i juni 2023 ett regeringsuppdrag att utveckla en metod för att genomföra mätningar av apotekens direktexpedieringsgrad för läkemedel som omfattas av deras tillhandahållandeskyldighet. Mätningarnas utformning och genomförande ska ta sin utgångspunkt i erfarenheter från tidigare mätningar som TLV och Sveriges Apoteksförening genomfört.

I apotekens grunduppdrag ingår att verka för en god och säker läkemedelsanvändning genom att säkerställa att konsumenten så snart som möjligt får tillgång till förskrivna läkemedel och varor, ge sakkunnig och individuellt anpassad information och rådgivning samt att genomföra och upplysa om utbyte av läkemedel.

Detta regeringsuppdrag slutförs i samband med att denna rapport lämnas till regeringen.

Sidinformation