TLV logotyp
TLV logotyp

Delrapport medicinteknikuppdraget 2013

I delrapporten redogör vi för hur långt vi har kommit i vårt uppdrag om medicinteknik.

TLV fick under våren 2012 ett regeringsuppdrag att göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Verksamheten bedrivs som en försöksverksamhet och omfattar fem produktgrupper, insulinpumpar, kontinuerlig glukosmätning, implanterbar defibrillator, hemblodtrycksmätning samt luftdusch för astmatiker.

I delrapporten framgår hur långt vi har kommit, vilka vi har samrått med, preliminära ställningstaganden samt kvarstående frågeställningar. TLV anser att verksamheten bör bli permanent, det kommer bland annat att bidra till att användningen av medicintekniska produkter på sikt ska kunna bli mer kostnadseffektiv och likvärdig över hela landet.

Publicerad 30 april 2013

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter