Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Horisontspaning

TLV bedriver horisontspaning i samverkan med regionernas samverkansmodell för medicinteknik för att tillsammans få kännedom om nya, innovativa medicintekniska produkter. Horisontspaningen redovisas för beredningsgruppen som försörjer MTP-rådet med information inför beslut om nationell samverkan gällande nya produkter. På denna sida kan du läsa mer om vad horisontspaning innebär.

Varför TLV bedriver horisontspaning

Att bedriva horisontspaning är en möjlighet för TLV att i största möjliga mån kunna förutse vilka medicintekniska produkter som är på väg in på marknaden. Det är en framtidsspaning som identifierar medicintekniska produkter som kan vara av intresse för hälsoekonomiska bedömningar. Information om nya medicintekniska produkter hämtas från olika kanaler och TLV:s horisontspaning inom medicinteknik bedrivs i tre olika former.

Internationell bevakning

Internationell bevakning innebär att TLV regelbundet bevakar vad motsvarande myndigheter i några utvalda länder publicerar. I ett initialt skede har TLV valt att fokusera på publikationer från brittiska National Institute for Health and Care Excellence (NICE), kanadensiska Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) respektive amerikanska Food and Drug Administration (FDA). TLV kan också hämta information om nya medicintekniska produkter genom nyhetsbrev samt genom kontakt med branschorganisationer, patientorganisationer och företag.

Sammanställning av identifierade produkter delges kontinuerligt regionernas samverkansmodell för medicinteknik som därefter tar ställning till en eventuell fortsatt process.

Upplys TLV om ny medicinteknisk produkt

Företag och eventuella andra aktörer har möjlighet att informera TLV om nya medicintekniska produkter genom dokumentet "Formulär för att tipsa TLV om ny medicinteknisk produkt" nedan.

I formuläret efterfrågas information om produkters användningsområde, klinisk och hälsoekonomisk dokumentation samt hur nya produkter kan bidra till den svenska hälso- och sjukvården. Företag som önskar informera om en produkt till TLV kan till exempel fylla i formuläret och skicka det till registrator@tlv.se. Inlämnande av ett ifyllt formulär innebär inte automatiskt att företagets produkt kommer att bli utvärderad utan ska ses som en möjlighet till information och presentation av den medicintekniska produkten.

Sammanställning av inkommen information delges regionernas samverkansmodell för medicinteknik som därefter tar ställning till en eventuell fortsatt process.

Temaspaningar

TLV genomför även temaspaningar med olika fokusområden tillsammans med regionernas samverkansmodell för medicinteknik. Detta sker i samverkan med nationella programområden, NPO, eller andra nätverk inom regionernas system för kunskapsstyrning. I en temaspaning bjuder TLV in relevanta aktörer såsom branschorganisationer, professionsföreningar, patientföreningar, innovationskontor och andra relevanta myndigheter att informera TLV om ny innovativ teknologi som kan komma att bli intressant för utvärdering på nationell nivå. En temaspaning utförs under en kortare tidsperiod och produkter i temaspaningen redovisas samlat inom regionernas samverkansmodell.

Sidinformation


Senast uppdaterad
30 maj 2024