TLV logotyp
TLV logotyp

Slutrapport 2013 – Regeringsuppdrag gällande hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter

I april 2012 fick TLV ett regeringsuppdrag att göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Syftet med uppdraget är dels att ta fram bedömningar som kan vara ett stöd för hälso- och sjukvårdshuvudmännen vid beslut om att införa nya metoder och vid upphandling, dels att göra en bedömning av om försöksverksamheten borde permanentas och hur den i så fall kan utformas.

Arbetet har omfattat utvärdering av insulinpumpar och kontinuerlig glukosmätning samt implanterbar defibrillator, hemblodtrycksmätning och temperaturreglerat laminärt luftflöde för patienter med allergisk astma.

Regeringen har i oktober 2013 förlängt uppdraget till den 31 december 2014. TLV ska enligt det nya uppdraget göra hälsoekonomiska bedömningar av minst två nya medicintekniska produktgrupper, varav en ska utgöras av produkter som används för behandling av kroniskt sjuka patienter. De produktgrupper som utses ska även befinna sig i olika stadier av produktlivscykeln, där minst en grupp ska bestå av produkter med ny och innovativ teknologi.

Denna rapport är dels en slutredovisning av det uppdrag vi fick i april 2012, dels en utgångspunkt för det fortsatta arbetet.

Publicerad 04 november 2013

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter