Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV:s uppdrag inom medicinteknik

TLV fattar beslut om pris och subvention av vissa förbrukningsartiklar. Därutöver tar vi fram hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. Avsikten med de hälsoekonomiska utvärderingarna är att regionerna ska få ett så bra underlag som möjligt för sina beslut.

Medicintekniska produkter används inom alla delar av hälso- och sjukvården. Det är ett mycket stort produktområde och kan omfatta allt från plåster till medicinska appar. TLV har sedan 2012 ett uppdrag att göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Uppdraget utfördes som försöksverksamhet under flera år och gick från och med år 2020 över till en permanent verksamhet. TLV fattar inte några beslut om produkterna ska köpas in av hälso- och sjukvården.

Subvention av förbrukningsartiklar

Förbrukningsartiklar är en grupp medicintekniska produkter som kan subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Det finns tre grupper av förbrukningsartiklar i förmånssystemet. Produkter för att tillföra kroppen läkemedel, exempelvis kanyler, produkter för egenkontroll av medicinering, exempelvis teststickor, och produkter för stomi, exempelvis stomipåsar.

En förbrukningsartikel är en produkt som förskrivs till en enskild patient och blir dennes egendom. Det är förhållandevis enkla, mindre kostsamma produkter som har en begränsad livslängd.

Företagen ansöker om att deras produkt ska ingå i förmånssystemet. TLV beslutar om vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskyddet och fastställer produkternas försäljningspris. Förbrukningsartiklar för att tillföra kroppen läkemedel och för egenkontroll av medicinering är helt subventionerade. För stomiprodukter gäller samma regler som för läkemedel.

Sidinformation


Senast uppdaterad
29 augusti 2022